Kdy vyměnit spojku

Na tuto otázku neexistuje jediná správná odpověď. Hodně záleží na značce a modelu vozu, stejně jako na dovednostech a stylu jízdy řidiče. Životnost spojky je zcela odlišná u automobilu pohybujícího se hlavně po městě a u automobilů na dlouhé vzdálenosti. Pokud nás však zajímají čísla, statisticky můžeme předpokládat, že spojka bude vyměnitelná každých 40 až 100 tisíc ujetých kilometrů. Otázkou je, existuje-li něco, co můžeme udělat pro to, aby naše spojka vydržela co nejdéle? Pokud chcete získat odpověď, bude užitečné si přečíst základní informace o tomto mechanismu.

KONSTRUKCE SPOJKY

Nejběžnějším typem spojky je třecí model s jedním diskem. V jeho složení můžeme rozlišit tři základní složky. Prvním z nich je ložisko, které je odpovědné za odtlakování tlaku na pedál. Další, výše uvedená svorka, jejímž úkolem, jak název napovídá, je přitlačit disk proti setrvačníku vozidla. Posledním prvkem je disk vybavený třecími obloženími, jejichž opotřebení vyžaduje jejich výměnu.

PŘÍZNAKY OPOTŘEBENÍ SPOJKY

Se základními znalostmi o konstrukci spojky můžeme zvážit možné příznaky, které mohou naznačovat potřebu její výměny.
Nejběžnějším je výskyt tzv. prokluzu, indikující opotřebení třecího obložení disku. Tento typ poruchy lze snadno zjistit – když sešlápnete plynový pedál, zvýší se otáčky, ale rychlost zůstane nezměněna.

Totéž platí pro rozjezd do kopce. Nadměrné opotřebení také signalizuje výskyt zápachu nebo nežádoucí zvuky při řazení.
Dalším příznakem poškozené spojky je trhání, které se objevuje po přeřazení a zpožděná reakce na pokus o zrychlení. Pokud při těchto činnostech vychází z okolí motoru další hluk, pak bude nejpravděpodobnější chybou opotřebené axiální ložisko.
Pokud po sešlápnutí pedálu spojky pocítíte zvýšený odpor, může to být známka zadření lanka spojky, opotřebeného ložiska nebo poškozené přítlačné desky. To může znamenat, že je nutné vyměnit kompletní sadu.

PŘEDCHÁZEJTE VĚTŠÍM HAVÁRIÍM

Nijaká reakce nebo ignorování poškozené spojky obvykle nekončí nasazením vozu na přívěs. Někdy se vyskytnou i vážnější poruchy, které zahrnují značné náklady, například poškozená převodovka nebo setrvačník.

I když identifikaci poškozené spojky nemusí být snadné pro osobu, která denně vozidlo používá, neměl by to být problém pro mechanika. Opotřebení spojky je dlouhý proces, takže je vysoká pravděpodobnost, že si řidič zvykne např. na postupně se objevující odpor. Odlišná situace je v případě mechanika, který po vstupu do vozu okamžitě vyhodnotí činnost převodovky. Průměrný uživatel automobilu si všimne opotřebované spojky pouze tehdy, když motor začne ztrácet výkon, když stoupne spotřeba paliva nebo když se namísto překonání kopce nebude chtít jeho auto pohnout, což obvykle doprovází zápach.
Neodkládejte opravu. Odložení výměny spojky nejen snižuje bezpečnost silničního provozu, ale může také znamenat výdaje na opravu. Nestojí za to vyměnit pouze spojkové ložisko nebo jen spojkový kotouč. Dříve nebo později se také opotřebují zbývající prvky spojkového systému a pak budete muset znovu nést náklady na výměnu.

ZÁBĚR SPOJKY SE ZVYŠUJE

To, zda se spojka zachytí nízko nebo vysoko, určuje výška při jejím uvolnění, ve které se spojka zachytí a způsobí rozjezd vozu. Pokud se naše vozidlo pohybuje rychle, při sešlápnutí pedálu říkáme, že spojka se snižuje. Když však naše vozidlo nastartuje pozdě, tj. když jsme téměř uvolnili pedál, říkáme, že spojka se chytá vysoko.

Důvodem, proč spojka klesá, je obvykle přítlačné kolo disku. Tento typ poruchy obvykle nemá žádný vliv na spotřebu paliva a kromě sníženého komfortu obsluhy nemá žádný zásadní dopad na mechaniku vozidla.

Situace je jiná, když se spojka zachytí vysoko. Příčinou tohoto stavu je obvykle silně opotřebovaná spojka, ve které jsou disky již silně opotřebované, v důsledku čehož dochází k prokluzu – tedy dalšímu označení pro tento stav – klouzavá spojka. Tento typ závady se promítá do zvýšené spotřeby paliva tím, že vás nutí řadit při vyšších otáčkách, abyste zrychlili vozidlo a zhoršili jízdní dynamiku.

JAK JEZDIT BEZ POŠKOZENÍ SPOJKY?

Spojky jsou nejvíce ovlivněny přehřátím a náhlým přetížením. Ztráta se nejčastěji objevuje při zrychlování a stoupání do kopců. Tento typ poškození je jasně viditelný při demontáži spojky. Přetížení nejčastěji způsobují agresivní starty, které začínají na příliš vysokém rychlostním stupni, stejně jako se zapnutou ruční brzdou. Tažení příliš těžkého přívěsu a tunning čipu motoru může mít také negativní dopad.

VÝBĚR SPRÁVNÉHO SERVISU

Ačkoli nelze poškození spojky podceňovat, měli byste si být vědomi toho, že problémy se spojkou ne vždy znamenají nutnost její výměny, ale měli byste být připraveni na to, že pokud jsme si všimli jakýchkoli rušivých příznaků, budete s tím brzy muset něco udělat. Nejprve bychom se měli poradit s mechanikem, abychom diagnostikovali poruchu a provedli počáteční hodnocení opravy.
Pokud bude nutné spojku vyměnit, neměli bychom riskovat opravu v prvním servisu. Účinky nesprávně provedených oprav se bohužel projeví po několika tisících kilometrech, obvykle v podobě prokluzové spojky.

Nákupní košík
Přejít nahoru